[1]
Т. Петкова and Н. Мусурлиева, “Управление на качеството и сигурността в денталната практика в Германия”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 13, no. 2, pp. 5-10, Aug. 2022.