[1]
Я. Русенова, “Оценка на стойностната ефективност на терапията за акромегалия в България – данни от реалната терапевтична практика”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 13, no. 2, pp. 16-21, Aug. 2022.