[1]
А. Божков, И. Пачева, И. Соткова, М. Панова, Е. Тимова, and Т. Тодоров, “Случай на вероятен Синдром на Joubert (мутации в СЕР 120 ген) с атипично протичане”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 13, no. 3-4, pp. 10-13, Mar. 2023.