[1]
Я. Хайвазова, А. Петкова, З. Миткова, and М. Камушева, “Анализ на употребата на лекарства за лечение на спинална мускулна атрофия в България”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 13, no. 3-4, pp. 18-23, Mar. 2023.