[1]
С. Янева Стайкова, “NESCAV синдром: клиничен случай”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 14, no. 3-4, pp. 3-6, Feb. 2024.