[1]
Г. Рачева, “Индуцирана от йонизиращи лъчения геномна нестабилност и възможна превенция срещу развитието на остри радиационни поражения или късни стохастични ефекти”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 15, no. 1, pp. 20-24, Mar. 2024.