[1]
Ц. Митева-Катранджиева, “Необходимост от унифицирано европейско законодателство, регулиращо използването на медицинска информация на пациенти с редки заболявания за изследователски цели”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 8, no. 3, pp. 3-8, Sep. 2017.