[1]
Ц. Митева-Катранджиева, “Реални ползи от приложението на епидемиолoгични регистри в областта на редките болести”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 8, no. 2, pp. 8-12, Jun. 2017.