[1]
Ц. Митева-Катранджиева, “Стандартите като необходимост за постиганена семантична унифицираност на медицинската информация в областта на редките болести”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 8, no. 2, pp. 13-17, Jun. 2017.