[1]
М. Камушева, С. Донев, М. Кирилова-Донева, and Г. Петрова, “Разходи за лечение на синдрома на Schnitzler в България”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 8, no. 1, pp. 3-6, Mar. 2017.