[1]
И. Търнев, “Селективни скринингови програми за ранна диагностика и ранно започване на лечение на пациенти с редки генетични заболявания – опитът в България”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 6, no. 1, pp. 17-22, Sep. 2015.