[1]
Р. Райчева and Р. Стефанов, “Изграждане на капацитет и институционализиране на структура за оценка на здравни технологии – сравнителен анализ на външната макро среда между България и добрите международни практики”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 8, no. 1, pp. 10-26, Mar. 2017.