[1]
Р. Райчева and Р. Стефанов, “Бариери пред изграждането на капацитет за оценка на здравните технологии: международно проуване”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 6, no. 1, pp. 26-32, Sep. 2015.