[1]
Г. Искров and Р. Стефанов, “Предизвикателства пред дългосрочната устойчивост и ефективност на европейските референтни мрежи”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 9, no. 2, p. 3, Sep. 2018.