[1]
Г. Петрова, “Пилотни данни от българския регистър на пациентите с муковисцидоза”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 7, no. 3, pp. 11-16, Sep. 2016.