[1]
Р. Джамярова, “Нагласи и мнения на лекари и пациенти относно прилагане на наративната медицина в България: резултати от фокус група”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 7, no. 1, pp. 15-17, Mar. 2016.