[1]
Ц. Митева-Катранджиева and Р. Стефанов, “Етични проблеми, свързани с епидемиологичните регистри за редки болести”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 7, no. 1, pp. 18-22, Mar. 2016.