[1]
Г. Искров and Р. Стефанов, “Nusinersen при спинална мускулна атрофия – въпроси при оценка и достъп до здравната технология”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 9, no. 3, pp. 3-4, Oct. 2018.