[1]
Г. Искров and Р. Стефанов, “Оценка на разходната ефективност на здравните технологии в България – методологични проблеми и потенциални възможности”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 9, no. 4, pp. 3-4, Dec. 2018.