[1]
Н. Велева, “Оценка на здравни технологии при целеви терапии – специфични особености и методологични предизвикателства”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 10, no. 1, pp. 5-11, Mar. 2019.