[1]
Р. Райчева and М. Христамян, “Анализ на разходите за провеждане на интравенозна бифосфонатна терапия при пациенти с онкологични заболявания”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 10, no. 1, pp. 12-19, Mar. 2019.