[1]
Е. Митова and Г. Искров, “Епидемиология на Х-свързаната хипофосфатемия”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 10, no. 1, pp. 26-30, Mar. 2019.