[1]
М. Камушева, С. Въндева, А. Еленкова, С. Захариева, and Г. Петрова, “Клинични ползи и финансова тежест на pasireotidе”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 10, no. 2, pp. 10-17, Jul. 2019.