[1]
Р. Райчева and Р. Стефанов, “Проектиране на модел за изграждане на капацитет и институционализиране на ОЗТ практики”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 10, no. 2, pp. 31-36, Jul. 2019.