[1]
Р. Райчева and Р. Стефанов, “Оценка на въздействието на оценката на здравните технологии”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 10, no. 3, pp. 27-37, Oct. 2019.