[1]
Р. Райчева and Р. Стефанов, “Управленска структура, категории заетост и професионална квалификация на човешките ресурси в организациите за оценка на здравни технологии”, Редки болести и лекарства сираци, vol. 10, no. 4, pp. 22-30, Jan. 2020.