Райчева, Р., and Р. Стефанов. “Изграждане на капацитет и институционализиране на структура за оценка на здравни технологии – сравнителен анализ на междинната мезо среда между България и добрите международни практики”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 9, no. 1, Mar. 2018, pp. 13-27, doi:10.36865/2018.v9i1.10.