Райчева, Р., and Р. Стефанов. “Обхват и цели на структурите за оценка на здравни технологии”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 10, no. 4, Jan. 2020, pp. 14-21, doi:10.36865/2019.v10i4.100.