Иванов, З., Р. Симеонова, and Р. Стефанов. “Клиничен случай на пациент с неврофибром на плексус брахиалис – роля на физиотерапията в мултидисциплинарния екип”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 11, no. 1, June 2020, pp. 12-15, doi:10.36865/2020.v11i1.108.