Мермеклиева, Е. “Съвременна диагностика на наследствените ретинални дистрофии”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 11, no. 3, Oct. 2020, pp. 9-14, doi:10.36865/2020.v11i3.116.