Първанова, А., М. Камушева, and М. Димитрова. “Ролята на фармацевта в оптимизирането и мониторирането на терапията на пациенти с акромегалия”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 11, no. 3, Oct. 2020, pp. 22-31, doi:10.36865/2020.v11i3.120.