Станчева, М., А. Тодорова, Т. Тодоров, С. Атемин, З. Павлова, И. Туртуриков, Т. Кадийска, Е. Маринова, Д. Попова, and Я. Аланай. “Клинична картина и генетични корелации при български пациенти с мутации на SPATA 5 ген”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 11, no. 4, Jan. 2021, pp. 19-23, doi:10.36865/2020.v11i4.126.