Цолов, Р., and Г. Йорданов. “Случай на лечение и проследяване на медикаментозно-индуцирана остеонекроза на челюстите с приложение на PRF”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 11, no. 4, Jan. 2021, pp. 12-15, doi:10.36865/2020.v11i4.128.