Стефанов, Г., and Е. Митова. “Епидемиология на еозинофилната грануломатоза с полиангиит ”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 12, no. 1, Apr. 2021, pp. 17-22, doi:10.36865/2021.v12i1.136.