Колева, Р., Д. Вълчанова, and Р. Дончева. “Комбинация Down/Klinefelter синдром – клиничен случай”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 12, no. 4, Feb. 2022, pp. 23-26, doi:10.36865/2021.v12i4.149.