Ганева, М. “Моногенни автоинфламаторни заболявания. Периодични фебрилни синдроми”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 12, no. 4, Feb. 2022, pp. 14-19, doi:10.36865/2021.v12i4.151.