Ганева, М. “Съчетание на ювенилен идиопатичен артрит и конгенитална неутропения – представяне на клиничен случай”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 13, no. 1, June 2022, pp. 28-31, doi:10.36865/2022.v13i1.154.