Петкова, Т., and Н. Мусурлиева. “Управление на качеството и сигурността в денталната практика в Германия”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 13, no. 2, Aug. 2022, pp. 5-10, doi:10.36865/2022.v13i2.160.