Божков, А., И. Пачева, И. Соткова, М. Панова, Е. Тимова, and Т. Тодоров. “Случай на вероятен Синдром на Joubert (мутации в СЕР 120 ген) с атипично протичане”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 13, no. 3-4, Mar. 2023, pp. 10-13, doi:10.36865/2022.v13i3-4.168.