Хайвазова, Я., А. Петкова, З. Миткова, and М. Камушева. “Анализ на употребата на лекарства за лечение на спинална мускулна атрофия в България”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 13, no. 3-4, Mar. 2023, pp. 18-23, doi:10.36865/2022.v13i3-4.169.