Андонова, С., И. Брадинова, and А. Савов. “Генетична диагностика на бета-таласемия в България – какво научихме от нашите пациенти”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 14, no. 1, Sept. 2023, pp. 32-38, doi:10.36865/2023.v14i1.178.