Янева Стайкова, С., М. Атанасоска, С. Шишиньов, Л. Балабански, Д. Мирчева, И. Брадинова, and Р. Въжарова. “NESCAV синдром: клиничен случай”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 14, no. 3-4, Feb. 2024, pp. 3-6, doi:10.36865/2023.v14i3-4.187.