Желязков, К., and В. Андонов. “Изключително рядък случай на множествени карциноми”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 14, no. 3-4, Feb. 2024, pp. 20-23, doi:10.36865/2023.v14i3-4.190.