Пенчев, П., П.-П. Петров, К. Иванов, И. Ильов, Я. Енчев, and Б. Илиев. “Стратегия при хирургичното лечение на кистичен вестибуларен шваном: доклад на случай”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 14, no. 3-4, Feb. 2024, pp. 24-27, doi:10.36865/2023.v14i3-4.191.