Рачева, Г. “Индуцирана от йонизиращи лъчения геномна нестабилност и възможна превенция срещу развитието на остри радиационни поражения или късни стохастични ефекти”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 15, no. 1, Mar. 2024, pp. 20-24, doi:10.36865/2024.v15i1.195.