Митева-Катранджиева, Ц. “Необходимост от унифицирано европейско законодателство, регулиращо използването на медицинска информация на пациенти с редки заболявания за изследователски цели”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 8, no. 3, Sept. 2017, pp. 3-8, doi:10.36865/2017.v8i3.22.