Митева-Катранджиева, Ц. “Реални ползи от приложението на епидемиолoгични регистри в областта на редките болести”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 8, no. 2, June 2017, pp. 8-12, doi:10.36865/2017.v8i2.27.