Митева-Катранджиева, Ц. “Стандартите като необходимост за постиганена семантична унифицираност на медицинската информация в областта на редките болести”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 8, no. 2, June 2017, pp. 13-17, doi:10.36865/2017.v8i2.28.