Райчева, Р., and Р. Стефанов. “Изграждане на капацитет и институционализиране на структура за оценка на здравни технологии – сравнителен анализ на външната макро среда между България и добрите международни практики”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 8, no. 1, Mar. 2017, pp. 10-26, doi:10.36865/2017.v8i1.31.