Райчева, Р., and Р. Стефанов. “Бариери пред изграждането на капацитет за оценка на здравните технологии: международно проуване”. Редки болести и лекарства сираци, Vol. 6, no. 1, Sept. 2015, pp. 26-32, doi:10.36865/2015.v6i1.33.